Stations of the cross ( landscapes of infinite space ) 1991 -1992 – Kruisweg staties ( landschappen van oneindige ruimte ) 1991 – 1992

STATIES I t/m XIV

0